HOME

WELKOM!
Op deze website willen we onze reflecties, denkbeelden en standpunten ten aanzien van maatschappelijke thema’s met u delen.

Wie zijn wij?
Even voorstellen.

We hebben elkaar zomaar ontmoet. Allemaal met pensioen maar geen zin in stilzitten of golfen. Met heel uiteenlopende ervaringen in bedrijfsleven, overheid, onderzoek. Maar wel met een gedeelde behoefte aan reflectie en intense belangstelling voor actuele maatschappelijke vragen. Kritisch en constructief.

Na anderhalf jaar uitwisseling van denkbeelden en inspirerende discussies ontstond de behoefte om denkbeelden, opvattingen en kennis te delen. Niet met de pretentie “de” waarheid te hebben gevonden. Wel met de ambitie om vanuit vernieuwende gezichtspunten te leren over de gebrekkigheid van onze systemen op het terrein van overheid, economie, politiek, samenleving en wetenschap.
En vooral ook om tot nieuwe gezichtspunten te komen  over de omslagen waarvoor we staan.
Hoe kunnen we tot organisatievormen komen die duurzaamheid ondersteunen, in plaats van onder druk zetten? Of hoe de vervreemding tussen overheid en burger doorbreken.
Organisatievormen die oplossingen faciliteren in plaats van problemen in stand houden.

Wij ervaren onze bijeenkomsten als inspirerend en willen die via deze site graag delen met iedereen die daarvoor belangstelling heeft.

zie: CREDO VAN DEZE WEBSITE