Onze systemen vertonen lekkages

Over systemen, ordenen, lekkages en uitsluiten.
Een beschouwing vanuit het perspectief van betekenisgeving

Wie als buitenstaander in Nederland komt is vaak verbaasd over de omvang en gedetailleerdheid van alle regelsystemen. We hebben de zaken goed voor elkaar, zo zou het beeld kunnen zijn. Over alles is terdege nagedacht.
Maar er is ook een andere kijk mogelijk. Dan staat centraal dat onze systemen en instituties maar gebrekkig in staat zijn de werkelijkheid te omvatten. Een veelkleurige en dynamische werkelijkheid wordt in een eenduidig en statisch kader geperst. Dat lukt niet.
Onze systemen vertonen lekkages die niet met eenvoudige reparaties zijn te verhelpen. Nodig is dat we verkennen en onderzoeken wat buiten beeld blijft in onze systemen. Wat wij ervaren als chaos bevat de kiemen voor noodzakelijke systeemverandering.

lees het volledige artikel

Om van betekenis te blijven, moet GGZ ongebaande paden inslaan

De GGZ staat thans in het middelpunt van de belangstelling. Er is sprake van diverse problemen. Men klaagt over wachttijden, geldgebrek, bureaucratie enz.
Prof Jim van Os plaatste op het platform www.socialevraagstukken.nl een pleidooi voor een totale hervorming van de GGZ. Te zeer wordt volgens hem vastgehouden aan de definities van psychiatrische aandoeningen zoals die het Handboek DSM staan.  Mathieu Wagemans schreef op verzoek een reactie.
We zijn zo overgeorganiseerd dat protocollen en regels de patiënt opzij drukken.

lees het volledige artikel