Reeks: Orde en Chaos

Orde en Chaos

auteur: Mathieu Wagemans

Orde en chaos zijn twee tegengestelde begrippen. Wanneer we zouden moeten kiezen tussen beide, zullen velen de neiging hebben de voorkeur te hebben voor ordening. We hebben behoefte aan overzicht. Chaos roept een negatief beeld op. In deze serie vertrekken we vanuit een ander perspectief. Verwijzend naar de kwantumtheorie zou je kunnen stellen dat orde en chaos nauw aan elkaar gekoppeld zijn. Ze zijn complementair. Ordening betekent uitsluiting. Wat niet in onze ordeningen past wordt buitengesloten. Het is chaos.
Vanuit dat perspectief willen we in een serie artikelen naar onze systemen kijken. En vooral ook ingaan op de vraag of de chaos ons ook een verhaal heeft te vertellen. Of de chaos ook de kiemen voor vernieuwing en inspiratie kan bevatten zoals de Franse filosoof Michel Serres stelt. Het is de bedoeling om rond de begrippen orde en chaos in afzonderlijke artikelen ook in te gaan op het wetenschappelijk domein en op afzonderlijke beleidsvelden zoals gezondheidszorg, landbouw en economie. Reacties op de bijdragen zijn uiteraard zeer welkom.