ter kennis name

Ter kennis name

In deze rubriek attenderen we u op publicaties van anderen. Onzerzijds geven we aan waarom of in welke samenhang wij dit artikel aanbevelen.

TitelAuteurgepubliceerd in
of
op webpagina
klik:
naar artikel
In de ban van het verleden.

Het onvermogen tot zelfcorrectie in de landbouwsector
Mathieu WagemansDagblad de Limburger,
2020-06-17
opiniebijdrage
In de ban van het verleden
Tijd van schaalvergroting in de landbouw is voorbijMathieu WagemansOpiniebijdrage in Algemeen Dagblad 20 december 2019AD 19-12-20
Burgers pesten lost niets opMathieu WagemansDagblad de Limburger, 2019-12-12
n.a.v. de boerenprotesten
de Limburger 19-12-12
$1m a minute: the farming subsidies destroying the world – reportDamian Carrington, Environment editorThe GuardianGuardian