Orde en Chaos: deel 5 – Individueel bewustzijn en sociale verandering

Er is weer een artikel toegevoegd aan de reeks “Orde en Chaos”:

Orde en Chaos: deel 5 – Individueel bewustzijn en sociale verandering

In dit deel 5 is de aandacht gericht op  de positie van het individu.
Wat is onze positie in ingrijpende processen van verandering? Hoe ervaren we die? En wat is de rol van het individu daarin? Het gaat dus om individuele processen van betekenisgeving. Zoals Pico della Mirandola eind vijftiende eeuw stelde gaat het bij betekenisverlening uiteindelijk om de diepste dimensie van ons menszijn, om de menselijke waardigheid. Aan de orde is dan de vraag of aan die waardigheid recht wordt gedaan. Krijgt de mens in onze (post)moderne samenleving de ruimte om een betekenisvol leven te leiden. De ruimte om zichzelf te worden. En in welke mate claimt de mens de ruimte om zich te onttrekken aan extern opgelegde betekeniskaders en een eigen constructie te maken van zichzelf in relatie tot de wereld. Het onderscheid dus tussen bewustzijn en zelfbewustzijn. Het creëren van die ruimte voor eigenheid is niet vanzelfsprekend noch gemakkelijk zoals we zullen toelichten.

lees dit deel 5: individueel bewustzijn en sociale verandering

voor de hele reeks “Orde en Chaos” zie: reeks-orde-en-chaos