Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak

Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap.

door Mathieu Wagemans

Samenvatting.

Onbetwist is dat de wetenschap een enorme bijdrage heeft geleverd aan de vooruitgang. Dat heeft de wetenschap hoog aanzien opgeleverd. Dat geldt niet alleen in de exacte wetenschappen maar ook op sociaal-maatschappelijk terrein. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek dienen vaak als stevige onderbouwing van bijvoorbeeld beslissingen in beleid en rechtspraak. Ze worden beschouwd als “waar” en staan nauwelijks ter discussie. Maar zijn die verwachtingen ook terecht? Een kritische beschouwing van processen van wetenschappelijk onderzoek levert ook vraagtekens op. Onderzoek heeft vaak slechts betrekking op een deel van de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt aangepast aan de geaccepteerde methoden. Dat is van invloed op de geldigheid van conclusies. Het essay sluit af met een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschapsbeoefening en doet enkele suggesties voor het noodzakelijke veranderingsproces.

lees het artikel.