THEMA-REEKSEN

Thema reeks

Het aandachtsveld waar we ons op deze site op richten is breed. Dat blijkt ook uit de artikelen die de afgelopen tijd op de site zijn geplaatst. Zo kunnen vraagstukken en ideeën voor systeemvernieuwing betrekking hebben op politieke onderwerpen en inzoomen op ideologie, systemen van partijpolitiek, concrete inhoudelijke vraagstukken enz. Datzelfde geldt voor tal van onderwerpen die met het functioneren van de overheid te maken hebben. Ook vragen op wetenschappelijk en op kennisterrein kunnen breed uitwaaieren. Daarom is besloten om naast op zichzelf staande artikelen ook te starten met series waarin bijdragen over een bepaald vraagstuk gebundeld worden gepubliceerd. De serie over orde en chaos is daarvan een voorbeeld.

Wij publiceren de volgende reeks artikelen: