Mathieu Wagemans

Mathieu (Thieu) Wagemans studeerde Landbouweconomie in Wageningen en heeft 40 jaar (tot 2012) in diverse functies gewerkt op het Ministerie van Landbouw (nationaal en internationaal visserijbeleid, organisatieadvies binnen de Landbouwvoorlichtingsdienst, ruimtelijk- en milieubeleid en de laatste tien jaar bij InnovatieNetwerk. Hij promoveerde in 1987 over ambtelijke oppositie binnen het Ministerie. In de negentiger jaren vervulde hij missies in opdracht van de FAO en UN naar landen in transitie (o.a. Rusland, China, Vietnam. Moldavië).
Lokaal is hij al ruim 30 jaar actief in de gemeentepolitiek (raadslid en een periode wethouder en locoburgemeester). Hij had en heeft een bijzondere belangstelling voor institutionele vragen: hoe problemen vaak georganiseerd in stand worden gehouden. Na zijn pensionering is hij zich gaan verdiepen in de politieke en kennisfilosofie en publiceerde “Een Oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van politiek, beleid en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres”.