Om van betekenis te blijven, moet GGZ ongebaande paden inslaan

De GGZ staat thans in het middelpunt van de belangstelling. Er is sprake van diverse problemen. Men klaagt over wachttijden, geldgebrek, bureaucratie enz.
Prof Jim van Os plaatste op het platform www.socialevraagstukken.nl een pleidooi voor een totale hervorming van de GGZ. Te zeer wordt volgens hem vastgehouden aan de definities van psychiatrische aandoeningen zoals die het Handboek DSM staan.  Mathieu Wagemans schreef op verzoek een reactie.
We zijn zo overgeorganiseerd dat protocollen en regels de patiënt opzij drukken.

lees het volledige artikel