Ton van de Wiel

Academische vorming vond plaats in Leiden [Klinische psychologie, 1974], later aangevuld met bedrijfskundige onderwerpen. Langdurig verbonden geweest aan een groot consultancy bedrijf. In die hoedanigheid in toenemende mate betrokken in besturingsvraagstukken. Welke strategische keuzes zijn er te maken? Wie is voor de implementatie ervan het best gekwalificeerd. In vrijwel alle maatschappelijke sectoren actief geweest: industrie, nijverheid, handel, bankwezen, verzekeringswereld, overheid en gezondheidszorg. Nationaal en internationaal. De laatste actieve jaren betrokken bij fusies en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. De carrière afgesloten, verschillende keren in de rol van eindverantwoordelijke. In de status van gepensioneerde gebiologeerd door bestuurlijke inefficiëntie, eroderen van de rechtsstaat, het gebrek aan antwoorden vanuit de EU, de lichtzinnigheid inzake de leefomgeving. Daarom, filosofisch gefundeerd, een maatschappijkritische attitude ontwikkeld. De oude politiek werkt niet meer. Het zal moeten gaan om het opnieuw funderen van waarden die geldig zijn voor Nederland, als soevereine staat en het voorkomen van schijndiscussies.