recente boek recensies

Spreken zonder woorden,
Kris, de mens achter haar handicap ; van Carin Ballas

Overlevingspakket voor de Psychiatrie,
En het afbouwen van psychiatrische medicijnen.  van Peter Gøtzsche

De Overtocht.
filosofische blik op een psychose,   van Berry Vorstenbosch

Het tekort van het teveel.
de paradox van de mentale zorg,    van Damiaan Denys

 

kijk op: https://eutopianen.nl/t-k-n-2/

De Nederlandse landbouw: een imposant drama

door:
Mathieu Wagemans
Ton van de Wiel

probleemstelling

Landbouw in Nederland is een uiterst intrigerende sector. Intrigerend, enerzijds omdat deze sector zich exclusiviteit aanmeet als dé voedselproducent van Nederland. Anderzijds omdat deze sector nadrukkelijk en overtuigend in verband gebracht wordt met overmatige belasting van het klimaat.
Die overmatige belasting van het klimaat is een gevolg van stormachtige ontwikkeling van productiemethoden. Die opmerkelijke vooruitgang leidt binnen de sector tot trots en tot zelfgenoegzaamheid. Buiten de sector wordt in toenemende mate kritisch gekeken naar de ongeremdheid binnen de sector. Heikele punten worden vooruitgeschoven. De techniek van overmorgen zal de problemen van nu oplossen, zo is de overtuiging.
De vraag dringt zich op of de landbouw in Nederland voldoende trouw is aan het destijds uitgesproken ‘nooit meer honger in Nederland’?
Onderstaand wordt aangetoond dat de Nederlandse landbouw die trouw reeds lang uit het oog is verloren en de verbinding met ‘burgers en buitenlui’ heeft geofferd op het altaar van groei en nog eens groei. Met als neveneffect de gedwongen bedrijfsbeëindiging van veel boeren omdat zij de ratrace niet kunnen volhouden

lees het volledige artikel

Pensioenen: speelbal van, of hefboom voor, veranderingen?

door:  Joseph van Keulen
 
Probleemstelling
 
 
Een van de meest lastige vraagstukken vandaag de dag: een toekomstbestendig pensioensysteem. Dat vraagstuk is complex. Over de onderliggende kwesties wordt zeer verschillend gedacht. Het huidige systeem zou niet houdbaar zijn terwijl anderen juist pleiten voor het uitsluiten van kortingen en verhoging van uitkeringen. Ook wordt heel verschillend gedacht over de vraag of het huidige systeem wel rechtvaardig is. Mogen huidige pensioengerechtigden ‘profiteren’ van het feit dat we langer leven in de toekomst, de pensioengerechtigde leeftijd opschuift en jongeren dus langer de tijd hebben om pensioen op te bouwen? Of is het omgekeerd zo, dat we mensen die veertig jaar en langer premie hebben betaald nu niet geven waar ze recht op hebben? Zijn dit de enige vragen? Neen, je kunt ook een breder perspectief kiezen. Dan staat het gehele economische systeem centraal. Dan gaat het om systeemfouten en onvolkomenheden. Het pensioenvraagstuk maakt daarvan deel van uit? In het kort: kan er sprake zijn van een houdbaar pensioensysteem binnen een gemankeerd economisch systeem? Het antwoord: neen!
 
lees het artikel

Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak

Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap.

door Mathieu Wagemans

Samenvatting.

Onbetwist is dat de wetenschap een enorme bijdrage heeft geleverd aan de vooruitgang. Dat heeft de wetenschap hoog aanzien opgeleverd. Dat geldt niet alleen in de exacte wetenschappen maar ook op sociaal-maatschappelijk terrein. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek dienen vaak als stevige onderbouwing van bijvoorbeeld beslissingen in beleid en rechtspraak. Ze worden beschouwd als “waar” en staan nauwelijks ter discussie. Maar zijn die verwachtingen ook terecht? Een kritische beschouwing van processen van wetenschappelijk onderzoek levert ook vraagtekens op. Onderzoek heeft vaak slechts betrekking op een deel van de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt aangepast aan de geaccepteerde methoden. Dat is van invloed op de geldigheid van conclusies. Het essay sluit af met een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschapsbeoefening en doet enkele suggesties voor het noodzakelijke veranderingsproces.

lees het artikel.