Pensioenen: speelbal van, of hefboom voor, veranderingen?

door:  Joseph van Keulen
 
Probleemstelling
 
 
Een van de meest lastige vraagstukken vandaag de dag: een toekomstbestendig pensioensysteem. Dat vraagstuk is complex. Over de onderliggende kwesties wordt zeer verschillend gedacht. Het huidige systeem zou niet houdbaar zijn terwijl anderen juist pleiten voor het uitsluiten van kortingen en verhoging van uitkeringen. Ook wordt heel verschillend gedacht over de vraag of het huidige systeem wel rechtvaardig is. Mogen huidige pensioengerechtigden ‘profiteren’ van het feit dat we langer leven in de toekomst, de pensioengerechtigde leeftijd opschuift en jongeren dus langer de tijd hebben om pensioen op te bouwen? Of is het omgekeerd zo, dat we mensen die veertig jaar en langer premie hebben betaald nu niet geven waar ze recht op hebben? Zijn dit de enige vragen? Neen, je kunt ook een breder perspectief kiezen. Dan staat het gehele economische systeem centraal. Dan gaat het om systeemfouten en onvolkomenheden. Het pensioenvraagstuk maakt daarvan deel van uit? In het kort: kan er sprake zijn van een houdbaar pensioensysteem binnen een gemankeerd economisch systeem? Het antwoord: neen!
 
lees het artikel